Dokument Aluwhite

Köps Aluwhite produkter via en återförsäljare hänvisas till deras leveransvillkor.
Aluwhite specialmått som kan köpas direkt via denna hemsida – då gäller följande leveransvillkor.
 
 
 
Konsument
För privatpersoner tillämpar Halle System AB Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten. Dett gäller standrard produkter.
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten.
Halle System AB uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som specialmått som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som ”specialmått” i butiken.
Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas Halle System AB inom 14 dagar. Anmälan om önskad retur görs via https://aluwhite.se/om-oss/
Om du som kund inte önskar använda formuläret ovan kan konsumentverkets standardblankett användas. Blanketten finns att hämta i denna länk
Du som kund har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt. 
Har varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper kommer Halle System AB debitera dig som kund för värdeminskningen på produkten. Detta gäller även emballaget.
Vi ber er att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat är överenskommet med Halle System AB.
När returnerad vara är åter Halle Sytem AB lager återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad eller expeditionsavgift. På det belopp som återbetalas har Halle System AB rätt att göra avdrag för värdeminskning. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad eller på annat sätt brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.
Halle System AB återbetalar beloppet senast 14 dagar från det att varan är åter Halle System AB lager.
Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av Halle System AB.
Vid retur från kund till Halle Systmem AB, står kunden för skador som kan uppstå under transporten.