Frågor & svar uterumspartier Vår-Höst

– Ett uterumssystem med  isolerglas är anpassat att användas tidig vår till sen höst.
Förläng nyttjandet av ditt uterum och njut av flera säsonger i ditt rum.

– Aluwhite Isoler har et härdat säkerhetsisolerglas (D4-9) i både dörrar och fönsterenligt Boverkets regler.
D4-9 innebär 2 st 4 mm glas med 9 mm luftspalt.

– Det vanligaste måttet för att utläsa energieffekten hos fönster och dörrar.
Ju lägre U-värde desto bättre energieffekt.
Ett lågt U-värde betyder ett högre motstånd mot värmeöverföring och större isolationsförmåga.

Aluwhites Isolerglas har U-värde 2,9

– Aluwhite har en vit kulör, RAL9010.

Nej, Aluwhite finns endast i standardkulör, vit, RAL9010.

– Aluwhites produkter finns i standardmått.
Dessa mått hittar man hos Aluwhites återförsäljare.

– Nej, Aluwhite finns endast i standardmått.

Öppningsmåttet är det samma som partiets mått i både bredd och höjd.
(Stumma mått)
Exempel: Beställer du ett 2-delat skjutbart fönsterparti med måtten bredd: 1495 mm x höjd: 1990 mm ska öppningsmåttet ha exakt detta mått i både bredd och höjd.

– Till varje parti ingår 2 st låsknoppar för låsning inifrån.

Nej, till Aluwhite finns endast låsknoppen som alternativ.

– Ja. Skjutbara dörrar och fönster har justerbara hjul för finjustering.
Hjulen justeras med en insexnyckel.
(Se monteringsanvisning)
OBS: Viktigt att öppningshålet man monterar i är rakt från början, i både i våg och lod för bästa resultat.