Frågor & svar uterumspartier Aluwhite Vinter

Hur stor del av säsongen kan jag använda systemet Aluwite Vinter?

– Aluwhite Vinter är ett vinterträdgårdsystem som är anpassat att användas som ett extra rum året om.
Observera att det inte är ett fasadsystem, så man får inte ta bort vägg/dörr mellan huset och uterummet.
Viktigt är också att man har bra värmekällor som värmer upp uterummet.
En väl isolerad grund och ett väl isolerat tak minskar uppvärmningskostnaderna.

Vad är det för glas?

– Aluwhite Vinter har ett härdat säkerhetsisolerglas (D4-16) med energiglas + argon i både dörrar och fönster enligt Boverkets regler.
D4-16 innebär 2 st 4 mm glas med 16 mm luftspalt fyllt med argon.

Vad är U-värde?

– Det vanligaste måttet för att utläsa energieffekten hos fönster och dörrar.
Ju lägre U-värde desto bättre energieffekt.
Ett lågt U-värde betyder ett högre motstånd mot värmeöverföring och större isolationsförmåga.

Vilket U-värde har glaset?

– Aluwhites Isolerglas har U-värde 1,1.

Vad innebär bruten köldbrygga?

– En bruten köldbrygga innebär att det i profilsystemet, både i luckor och karm, finns plastdistanser som bryter köldbryggan och risken att kylan leds från utsida till insida som den gör om profilen enbart består av aluminium.

Karmen monteras även i ett och samma stycke för att få bästa möjliga täthet och U-värde.
Vid luckornas möten monteras borsttätningar för att minimera insläpp av kall luft.

Vilken kulör har Aluwhite Vinter aluminiumprofiler?

– Aluwhite Vinter har en vit kulör, RAL9010-PS.

Kan man beställa systemet i annan kulör än vit?

Nej, Aluwhite Vinter finns endast i standardkulör, vit, RAL9010-PS.

Vilka mått har Aluwhites partier?

– Aluwhites produkter finns i standardmått.
Dessa mått hittar man hos Aluwhites återförsäljare.

Kan man beställa Aluwhite Vinter i specialmått?

– Nej, Aluwhite Vinter finns endast i standardmått.

Vilket öppningsmått ska jag ha vid montering av aluwhite Vinter-partier?

Öppningsmåttet är det samma som partiets mått i både bredd och höjd.
(Modulmått)
Partiet levereras med avdrag för drevmån som krävs då det är ett vinterträdgårdsystem där man behöver isolera runt karmen för bästa funktion.

Vilken typ av lås har ett Aluwhite-Vinter?

– Partierna levereras med hakregellås med Europa-Cylinder.
Huvuddörren kan låsas med nyckel utifrån.

Kan man justera skjutbara dörrar och fönster?

– Ja. Skjutbara dörrar och fönster har justerbara hjul för finjustering.
Hjulen justeras med en insexnyckel.
(Se monteringsanvisning)
OBS: Viktigt att öppningshålet man monterar i är rakt från början, i både i våg och lod för bästa resultat.