Frågor & svar uterumspartier Aluwhite Vinter

– Aluwhite Vinter är ett vinterträdgårdsystem som är anpassat att användas som ett extra rum året om.
Observera att det inte är ett fasadsystem, så man får inte ta bort vägg/dörr mellan huset och uterummet.
Viktigt är också att man har bra värmekällor som värmer upp uterummet.
En väl isolerad grund och ett väl isolerat tak minskar uppvärmningskostnaderna.

– Aluwhite Vinter har ett härdat säkerhetsisolerglas (D4-16) med energiglas + argon i både dörrar och fönster enligt Boverkets regler.
D4-16 innebär 2 st 4 mm glas med 16 mm luftspalt fyllt med argon.

– Det vanligaste måttet för att utläsa energieffekten hos fönster och dörrar.
Ju lägre U-värde desto bättre energieffekt.
Ett lågt U-värde betyder ett högre motstånd mot värmeöverföring och större isolationsförmåga.

– Aluwhites Isolerglas har U-värde 1,1.

– En bruten köldbrygga innebär att det i profilsystemet, både i luckor och karm, finns plastdistanser som bryter köldbryggan och risken att kylan leds från utsida till insida som den gör om profilen enbart består av aluminium.

Karmen monteras även i ett och samma stycke för att få bästa möjliga täthet och U-värde.
Vid luckornas möten monteras borsttätningar för att minimera insläpp av kall luft.

– Aluwhite Vinter har en vit kulör, RAL9010-PS.

Nej, Aluwhite Vinter finns endast i standardkulör, vit, RAL9010-PS.

– Aluwhites produkter finns i standardmått.
Dessa mått hittar man hos Aluwhites återförsäljare.

– Nej, Aluwhite Vinter finns endast i standardmått.

Öppningsmåttet är det samma som partiets mått i både bredd och höjd.
(Modulmått)
Partiet levereras med avdrag för drevmån som krävs då det är ett vinterträdgårdsystem där man behöver isolera runt karmen för bästa funktion.

– Partierna levereras med hakregellås med Europa-Cylinder.
Huvuddörren kan låsas med nyckel utifrån.

– Ja. Skjutbara dörrar och fönster har justerbara hjul för finjustering.
Hjulen justeras med en insexnyckel.
(Se monteringsanvisning)
OBS: Viktigt att öppningshålet man monterar i är rakt från början, i både i våg och lod för bästa resultat.